Techniki rekrutacji pracodawców

 

Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców zależą od wielu czynników m.in.

 

rodzaju i wielkości firmy oraz stopnia jej sformalizowania, kultury organizacyjnej i strategii personalnej przedsiębiorstwa, środków finansowych przeznaczonych na rekrutację, wymogów stawianych potencjalnemu pracobiorcy i rodzaju wymagań stanowiska, a także liczby i oczekiwań kandydatów.


 Poszukując pracy możesz mieć do czynienia z następującymi technikami rekrutacyjnymi stosowanymi przez pracodawców:

  • Analiza dokumentów aplikacyjnych;

  • Rozmowa kwalifikacyjna

(udział w nich biorą kandydaci i przedstawiciele firm; dyskusja taka umożliwia interakcje zarówno z prowadzącymi wywiad, jak i innymi potencjalnymi pracobiorcami; w wywiadach panelowych uczestniczy zazwyczaj nie więcej niż kilkanaście osób);

  • Wywiady panelowe

(mają ocenić kandydatów pod kątem, np. zdolności analitycznych, rozumienia tekstu, pojemności pamięci, profilu osobowości, umiejętności zarządzania, negocjacji, komunikacji, predyspozycji zawodowych; do testów psychologicznych raczej nie można się przygotować), (indywidualne lub grupowe ćwiczenia symulacyjne stawiające kandydatów przed koniecznością rozwiązania konkretnych problemów lub praktycznych zadań, np. prezentacja, dyskusja na dany temat, prowadzenie zebrania, uporządkowanie korespondencji, scenki z udziałem "aktora"), (pozwala określić czy wiedza merytoryczna, jaką dysponuje kandydat jest rzeczywiście wystarczająca do objęcia przez niego określonego stanowiska);

  • Testy psychologiczne;

  • Assessment centre czyli "Centrum Oceny i Rozwoju";

  • Sprawdzian wiedzy merytorycznej

(stosuje się je tylko na wybrane stanowiska);

  • Testy sprawnościowe i badania laboratoryjne

(CV czyli życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, formularza/kwestionariusza aplikacyjnego - właściwie sporządzona dokumentacja może stanowić przepustkę
i w rezultacie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną), (interview - stanowi najbardziej istotny element procedury rekrutacyjnej; rozmowa kwalifikacyjna może być tradycyjna lub sytuacyjna oraz wstępna lub ostateczna, a także swobodna lub prowadzona w warunkach stresu).


 

 

Metryka strony

Data publikacji 28.11.2007
Data modyfikacji 11.03.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor :
Liczba wejść: 1828