Doradca zawodowy

Czego możesz oczekiwać od doradcy zawodowego

 

Twój doradca zawodowy jest po to, aby pomóc Ci :

 • w rozwiązywaniu problemów zawodowych dotyczących:wyboru zawodu,

a. wyboru miejsca zatrudnienia,

b. wyboru szkolenia,

 • w nauce poszukiwania pracy w sposób systematyczny i zorganizowany, a przede wszystkim:

a. prowadzeniu rozmów z pracodawcą,

b. przygotowaniu profesjonalnych życiorysów i podań,

c. aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia,

 • w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Pomożemy ci:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy;

 • poznać Twoje predyspozycje zawodowe;

 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania;

 • uzyskać szczegółowe informacje o zawodach i rynku pracy;

 • zaplanować ścieżkę kariery zawodowej;

 • przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą.

 Będąc u doradcy zawodowego możesz skorzystać z:

 • Teczek informacji o zawodach zawierających opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;

 • Katalogu jednostek szkolących współpracujących z PUP zawierającego informacje o profilach, czasie trwania i warunkach szkolenia;

 • Informatora o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym;

 • Innych informatorów, poradników, wzorów podań, życiorysów i listów motywacyjnych;

 • Aktualnej bazy danych o istniejących ofertach na rynku pracy (również za pośrednictwem nowoczesnych mediów takich jak Internet);

 • Filmów wideo o zawodach, filmów instruktażowych (np. jak rozmawiać z pracodawcą).

 

Metryka strony

Data publikacji 12.07.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Patrycja Grześkowiak
Liczba wejść: 1794