Poradnictwo zawodowe

Zakres usług świadczonych przez doradców zawodowych

 

Usługi dla bezrobotnych

Doradcy zawodowi, świadcząc usługi bezrobotnym i poszukującym pracy pomagają lepiej zrozumieć samego siebie, w odniesieniu do rodzaju pracy, do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia i właściwego dostosowania zawodowego. Doradca zawodowy traktując każdego w sposób indywidualny stymuluje do rozwoju aspiracji i motywacji, ukazuje perspektywy zawodowe, pomaga opracować indywidualny plan drogi zawodowej.

 

Doradca zawodowy pomoże każdej osobie, która do niego trafi:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,

 • poznać swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe,

 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania.

   

  Doradca zawodowy udzieli każdej osobie, która do niego trafi niezbędnych informacji dotyczących:

 • źródeł pozyskiwania ofert pracy,

 • aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 • niezbędnych wymagań stawianych kandydatom na określone stanowiska pracy,

 • przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów.

   

  Formy pomocy świadczone przez doradców zawodowych:

 • Udzielanie porad indywidualnych.

 • Udzielanie porad grupowych.

 • Udzielanie indywidualnej informacji zawodowej.

 • Udzielanie grupowej informacji zawodowej.

Usługi dla pracodawców

Doradcy zawodowi, świadcząc usługi pracodawcom:

 • Udzielają informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jakiej pracodawca może oczekiwać.

 • Identyfikują potrzeby pracodawcy, uwzględniając:

  - profil działania pracodawcy,

  - specyfikę produkcji lub usług,

  - warunki pracy,

  - stan zatrudnienia.

 

Po ustaleniu formy i zakresu współpracy pomoc pracodawcy może przybrać dwa kierunki:

 • Określenie wymagań niezbędnych i pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, co dotyczy w szczególności:

  - kwalifikacji,

  - umiejętności,

  - predyspozycji psychofizycznych.

 • Dobór kandydatów spośród bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone
  w ofercie pracy stanowisko.

   

  Wydział Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu realizuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego w ramach funkcjonującego Centrum Aktywizacji Zawodowej

   

  Doradcy zawodowi przyjmują w pokoju nr 23 na stanowiskach

   

  Stanowisko nr 14 Monika Sosialuk tel. 74 8407 314,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: D

   

  Stanowisko nr 16 Jolanta Targońska - Bil tel. 74 8407 315,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: R

   

  Stanowisko nr 17 Marzena Rytkowska tel. 74 8407 315,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: J

   

  Stanowisko nr 18 Anna Mirocha tel. 74 8407 316,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: E, L, Ś

   

  Stanowisko nr 19 Katarzyna Peter tel. 74 8407 316,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: C, Ć

   

  Stanowisko nr 20 Dagmara Dorobek tel. 74 8407 317,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: Ga – Go

   

  Stanowisko nr 21 Katarzyna Szymborska tel. 74 8407 317,

  Przyjmuje osoby bezrobotne oraz poszukujace pracy według nazwisk na litery: Gó – Gw

   

Metryka strony

Data publikacji 14.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Mirocha
Liczba wejść: 2111