Rejestracja osób nie korzystających z usług internetowych

 

  • W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzedów pracy. Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

  • Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

  • Rejestracja osób poszukujących pracy dokonywana jest w pokoju nr 1 i 2 (tel. 74/8407303, 74/8407345). Przyjmowanie klientów odbywa się od poniedziałku do piątku.

  • Dla usprawnienia obsługi klientów wprowadzono system kolejkowy. Bilet można pobrać z biletomatu znajdującego się obok pokoju nr 1 od godz. 07:30.


 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r. poz 1299). 

Metryka strony

Data publikacji 15.01.2013
Data modyfikacji 09.07.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 26714