Strona znajduje się w archiwum.

09.03.2017 - Informacja dla pracodawców zainteresowanych korzystaniem z aktywnych form

 

 

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 16.02.2017r. naborem wniosków dotyczących prac interwencyjnych wstrzymuje ich przyjmowanie od 10.03.2017r.

      Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

      Wnioski złożone lub nadesłane pocztą po 10.03.2017r. nie będą podlegać rozpatrzeniu z powodu braku środków.

      Pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pok. 107 tel. 74/84-07-367, 368.

 

Wałbrzych, dnia 09.03.2017r.

 

Metryka strony

Data publikacji 09.03.2017
Data modyfikacji 21.03.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bożena Zachwyc
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Renata Weselak