Strona znajduje się w archiwum.

09.05.2017 - Wstrzymanie naboru wniosków o bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 28.04.2017r. naborem wniosków w sprawie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia , wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 10.05.2017r. Tym samym zamykamy przedmiotowy nabór wniosków.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu. Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą realizowane.

W sytuacji pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami (74) 84-07-367, 368 pok. 107

 

 

Wałbrzych, dnia 09.05.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 09.05.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Ewa Minda