Strona znajduje się w archiwum.

12.05.2017r. - Staże dla bezrobotnych do 30 roku życia – przedłużenie naboru wniosków

                                                                    

                                   Program realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

                     W związku z ogłoszonym w dniu 20.01.2017r. naborem wniosków na staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, informujemy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków, iż ich nabór zostaje przedłużony do dnia 31.07.2017r.

 

                     Ewentualne pytania w w/w zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74 / 84 – 07 – 338 lub 312, pokój 116.

 

 

Wałbrzych, dnia 12.05.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 12.05.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Patrycja Grecka