05.07.2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tymczasowe wstrzymanie naboru w ramach FP

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 05.07.2017 r. do odwołania tymczasowo wstrzymujemy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy.

Powyższe podyktowane jest faktem otrzymania 04.07.2017 r. informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uchyleniu z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcia działalności gospodarczej.

Pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 05.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Agnieszka Matysiak