Strona znajduje się w archiwum.

31.07.2017 -Staże dla bezrobotnych do 30 roku życia - przedłużenie naboru wniosków

 

                                          Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

                                        

 

                                        Staże dla bezrobotnych do 30 roku życia – przedłużenie naboru wniosków

 

 

 

         W związku z ogłoszonym w dniu 20.01.2017r. naborem wniosków na staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, informujemy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków, iż ich nabór zostaje przedłużony do dnia 31.08.2017r.

 

         Ewentualne pytania w w/w zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74 / 84 – 07 – 338 lub 312, pokój 116.

 

 

Wałbrzych, dnia 27.07.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 31.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Patrycja Grecka