Strona znajduje się w archiwum.

31.07.2017- Staże dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia - przedłużenie naboru wniosków

 

 

                   Staże dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia – przedłużenie naboru wniosków

 

 

 

           W związku z ogłoszonym w dniu 11.07.2017r. naborem wniosków na staż w ramach projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, informujemy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków, iż ich nabór zostaje przedłużony do dnia 14.08.2017r.

 

           Ewentualne pytania w w/w zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74 / 84 – 07 – 338 lub 312, pokój 116.

 

 

Wałbrzych, dnia 27.07.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 31.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Patrycja Grecka