31.07.2017 - Nabór wniosków o przynanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

   

 

  Program realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

            W związku z ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w dniu 28.06.2017r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie adresowanych do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET1) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu informujemy, że nabór będzie kontynuowany do dnia 14.08.2017r

Wałbrzych, dnia 31.07.2017r.

 

 

 

1) Osoba z kategorii NEET - to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje ( jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się ( nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się ( nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Metryka strony

Data publikacji 31.07.2017
Data modyfikacji 16.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Renata Weselak