11.08.2017 - Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych bonem na zasiedlenie

                                 

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 28.06.2017r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 14.08.2017r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą realizowane.

W sytuacji ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/84 0 73 67, 68, pokój 107

 

Wałbrzych, dnia 11.08.2017r.

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 11.08.2017
Data modyfikacji 16.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Ewa Minda