Strona znajduje się w archiwum.

31.08.2017 - Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach POWER

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z dniem 01.09.2017r. zostaje wstrzymany nabór wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie wskazane przez wnioskodawcę.

 

 

Metryka strony

Data publikacji 31.08.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Anna Sudora