Strona znajduje się w archiwum.

04.09.2017 - Wznawiamy nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych”

 

 

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranychrealizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Nabór wniosków trwać będzie od 04.09.2017 r. do 11.09.2017 r.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 04.09.2017
Data modyfikacji 05.09.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Agnieszka Matysiak