12.09.2017 - Doposażenie miejsc pracy – wstrzymanie naboru

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2017 r. wstrzymujemy nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu rozpoczęty dnia 14.02.2017 r. Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków przez zainteresowanych na kwotę przekraczającą środki pozwalające na ich realizację. Stąd wnioski złożone od dnia 15.09.2017 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz w siedzibie Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Informacji w sprawie naborów udzielają pracownicy Wydziału Programów Rynku Pracy, pok. 202, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 12.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Agnieszka Matysiak