26.09.2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wstrzymanie naboru w ramach FP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28.09.2017 r. wstrzymujemy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu (ogłoszony w dniu 14.02.2017 r.) od bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na realizację powyższego wsparcia. Stąd wnioski złożone od 28.09.2017 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz
w siedzibie Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 26.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Agnieszka Matysiak