Strona znajduje się w archiwum.

20.10.2017 - Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Powiatowego Urzędu Pracy" w Wałbrzychu"

Metryka strony

Data publikacji 20.10.2017
Data modyfikacji 26.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marzena Nikonor
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Autor: Marzena Nikonor