31.10.2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wstrzymanie naboru w ramach RPO WD

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.11.2017 r. wstrzymujemy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” (ogłoszony w dniu 10.02.2017 r.) od bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Powyższe podyktowane jest złożeniem większej niż wynika to z zapisów projektu ilości wniosków. Stąd wnioski złożone od 03.11.2017 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

 

Metryka strony

Data publikacji 31.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bożena Zachwyc
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Monika Maciejewska-Szachniewicz