31.10.2017 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety na rok 2018

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Poniżej publikujemy priorytety:

I. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania 80% środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

II. wydatkowania rezerwy środków KFS ustanowione przez Radę Rynku Pracy, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wszystkich pracodawców (prowadzących swoją działalność na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha), którzy w 2018r. zamierzają złożyć wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy prosimy o wypełnienie przygotowanego formularza (pobierz formularz) i odesłanie go najpóźniej do dnia 17.11.2017r. do godz.14.00. na adres luiza.wyszowska@urzadpracy.pl .

Zebrane w ten sposób informacje będą jedynie zbadaniem potrzeb Pracodawców, w oparciu o które Urząd będzie m.in. planował proces naboru wniosków. Przedmiotowy nabór wniosków ogłoszony zostanie przez Urząd niezwłocznie po uzyskaniu od Marszałka Województwa informacji o przyznanym dla Urzędu limicie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018.

W sytuacji pytań bądź wątpliwości informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy tut. Urzędu pod nr telefonu 74/84 07 380, 74/ 84 07 386 lub 74 84 07 351.

Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach KFS, zachęcamy do zapoznania się z informacją o tym instrumencie (czytaj więcej)

(badanie potrzeb - formularz do pobrania)

Metryka strony

Data publikacji 31.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bożena Zachwyc
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Magdalena Oleś