17.11.2017 - Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro pn. "Usługa wycinki drzewa".

Metryka strony

Data publikacji 17.11.2017
Data modyfikacji 27.11.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marzena Nikonor
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Autor: Marzena Nikonor