23.11.2017 - Ankieta - rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie Państwa potrzeb szkoleniowych.

Badanie prowadzone będzie w terminie do 22.12.2017r., a jego wyniki będą brane pod uwagę przy sporządzaniu planu szkoleń grupowych na rok 2018.

Wypełnioną ankietę można:

  1. wysłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@urzadpracy.pl z dopiskiem ,,Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych",

  2. dostarczyć do Wydziału Szkoleń (pok 9, 10 - parter) lub do doradcy klienta Oddziału zamiejscowego.

Informujemy, że ankiety przeprowadzają także doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, jak również jego Oddziałów zamiejscowych.

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie ankiety udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń pod nr tel. 74/840-73-80.

 

(Plik do pobrania)

Ankieta

Metryka strony

Data publikacji 23.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Anna Sudora