24.11.2017 - Badanie ankietowe pracodawców

Pragnąc dostosować ofertę szkoleniową do Państwa oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zebranie informacji do sporządzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Wyniki badania ankietowego zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz sporządzenia Planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na rok 2018.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 22.12.2017 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres: magdalena.oles@urzadpracy.pl z dopiskiem „Ankieta”

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych

  • lub złożyć w kancelarii tut. urzędu pracy.

Ankieta dla pracodawców (plik do pobrania)

Metryka strony

Data publikacji 24.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś