Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

09.02.2018 - KFS nabór wniosków w ramach Konkursu nr 1/2018

                                                                                                   

 

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. od godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018.

Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limit środków KFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na rok 2018 ustalony został w wysokości 325.000,00 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie środkami KFS przeznaczonymi na finansowanie działań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz chęć wsparcia w w/w zakresie jak największej ilości Pracodawców, podjęto decyzję o tym, że ocena wniosków zrealizowana zostanie w formule konkursu, którego zasady opisane zostały w „Ogłoszeniu o konkursie”

Dodatkowo wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące:

  • maksymalnej wysokości środków, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy,

  • maksymalnej liczby działań jakimi mogą zostać objęci uczestnicy kształcenia ustawicznego.

(czytaj więcej o konkursie)

 

Metryka strony

Data publikacji 19.02.2018
Data modyfikacji 19.02.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 986