Strona znajduje się w archiwum.

06.04.2018 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór w ramach RPO WD "Własny biznes nie jest dla wybranych 2"

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Nabór wniosków trwać będzie od 09.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 06.04.2018
Data modyfikacji 10.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Agnieszka Matysiak
Liczba wejść: 291