13.04.2018 - Od dnia 24.04.2018r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 - rozpoczynamy od dnia 24.04.2018r. Zatem zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będą realizowane wg kolejności złożenia oraz kompletności wszystkich dokumentów.

Na stronie internetowej Urzędu został udostępniony także obowiązujący Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków pliki do pobrania.

W roku 2018 obowiązują nowe formularze. pliki do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że w 2018r. otrzymaliśmy środki PFRON na:

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy: osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha) - 67.750,00 zł

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy: osoby niepełnosprawnej (mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) - 40.000,00 zł.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń pod numerem telefonu: 74/ 840 73 73, pokój 114.

Metryka strony

Data publikacji 13.04.2018
Data modyfikacji 17.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Maja Rutowska
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor : Maja Rutowska
Liczba wejść: 82