17.04.2018 - Od dnia 26.04.2018r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 - rozpoczynamy od dnia 26.04.2018r. Zatem zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będą realizowane wg kolejności złożenia oraz kompletności wszystkich dokumentów.

Na stronie internetowej Urzędu został udostępniony także obowiązujący Regulamin o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pliki do pobrania.

W roku 2018 obowiązują nowe formularze pliki do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że w 2018r. otrzymaliśmy środki PFRON na:

  • przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 67.750,00 zł

  • przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 40.000,00 zł.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń pod numerem telefonu: 74/ 840 73 73, pokój 114.

Metryka strony

Data publikacji 17.04.2018
Data modyfikacji 17.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Maja Rutowska
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor : Maja Rutowska
Liczba wejść: 84