Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Polecamy

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez internet
Pliki do pobrania
Statystyki urzędowe
Elektroniczna skrzynka podawcza
Zgłoś ofertę pracy
CAZ
Kreator CV
Nagrody i wyróżnienia

Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rejestruje oświadczenia pracodawców i osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy:

  • pracodawców prowadzących działalność rolniczą;

  • pracodawców prowadzących działalność gospodarczą;

  • osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, rejestracji oświadczenia dokonuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na:

  •  miejsce pobytu stałego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy - dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG

lub

  • siedzibę podmiotu powierzającego wykonywania pracy - dotyczy podmiotów posiadających wpis w rejestrze KRS.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu nie rejestruje oświadczeń gdy:

  • okres zawieszenia działalności gospodarczej podmiotu pokrywa się w jakiejkolwiek części z okresem powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;

  • oświadczenie składa agencja zatrudnienia, która nie jest pracodawcą dla cudzoziemców wskazanych w oświadczeniach.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście, jak i elektronicznie (z podpisem kwalifikowanym) jedynie przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, która uprzednio przedłożyła upoważnienie do reprezentowania firmy w PUP.

Pracodawca składa oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w siedzibie urzędu pok. nr 17 (parter), w godz. od 8:00 do 14:30.

Data powierzenia pracy nie może być wcześniejsza niż dzień następny po złożeniu oświadczenia w Urzędzie, jednak powinna być uprzednio uzgodniona z pracownikiem rejestrującym oświadczenia (nr telefonu 74 84 07 390).

Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające (m.in. okres zatrudnienia przekraczający 180 dni).

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy, zrezygnował z pracy lub stosunek pracy został rozwiązany, pracodawca powinien złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (wzór w załączniku).

Przydatne linki:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - http://www.duw.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców - http://www.udsc.gov.pl/

MSZ - http://www.msz.gov.pl/pl

MIGRANT info - http://migrant.info.pl/strona-glowna.html

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 10.08.2016
Data modyfikacji 06.09.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Sitek