Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Agnieszka Matysiak Wydział Programów Rynku Pracy Lidia Dudek 22.08.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
17.05.2018 12:31 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:29 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
17.05.2018 12:28 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
17.05.2018 12:28 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
17.05.2018 12:26 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:24 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące miejsca tworzenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:24 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące miejsca tworzenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:23 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące miejsca tworzenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:22 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:22 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
17.05.2018 12:22 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
12.02.2018 10:56 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 13:52 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 13:52 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 13:52 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 11:45 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie żłobka
09.02.2018 11:45 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie żłobka
09.02.2018 11:44 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie żłobka
09.02.2018 11:44 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
09.02.2018 11:44 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
09.02.2018 11:43 Agnieszka Matysiak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie e-mail
09.02.2018 11:43 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie rachunek bankowy
09.02.2018 11:43 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie rachunek bankowy
09.02.2018 11:42 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie rachunek bankowy
09.02.2018 11:42 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 11:41 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
09.02.2018 11:40 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
09.02.2018 11:39 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
09.02.2018 11:38 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
09.02.2018 11:37 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
09.02.2018 11:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
09.02.2018 11:36 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
09.02.2018 11:36 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
09.02.2018 11:36 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
09.02.2018 11:36 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
09.02.2018 11:35 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola
09.02.2018 11:35 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola
09.02.2018 11:12 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola
09.02.2018 10:55 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
09.02.2018 10:54 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
09.02.2018 10:54 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
09.02.2018 10:54 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
09.02.2018 10:47 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 10:46 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 10:46 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
09.02.2018 09:40 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
31.07.2017 08:58 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
31.07.2017 08:18 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
31.07.2017 08:18 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
31.07.2017 08:16 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
02.06.2017 10:32 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.06.2017 10:31 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.06.2017 10:31 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
27.02.2017 09:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
15.02.2017 08:54 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację miejsc pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.02.2017 08:54 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację miejsc pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.02.2017 08:53 Agnieszka Matysiak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację miejsc pracy wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.02.2017 10:08 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
13.02.2017 09:33 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_rachunek bankowy
13.02.2017 09:31 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_rachunek bankowy
13.02.2017 09:31 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_rachunek bankowy
13.02.2017 09:29 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_środek transportu
13.02.2017 09:29 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_środek transportu
13.02.2017 09:29 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie_środek transportu
13.02.2017 09:25 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.02.2017 09:25 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.02.2017 09:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.02.2017 09:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
13.02.2017 09:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
13.02.2017 09:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
13.02.2017 08:59 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
13.02.2017 08:58 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
13.02.2017 08:55 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
13.02.2017 08:54 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
13.02.2017 08:54 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
13.02.2017 08:46 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
13.02.2017 08:45 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
13.02.2017 08:45 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
13.02.2017 08:42 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
13.02.2017 08:42 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
13.02.2017 08:41 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
13.02.2017 08:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
13.02.2017 08:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
13.02.2017 08:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
13.02.2017 08:30 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
13.02.2017 08:29 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
13.02.2017 08:28 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
10.02.2017 15:15 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
31.08.2016 12:57 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
31.08.2016 12:56 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
31.08.2016 12:56 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
19.08.2016 12:28 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.08.2016 12:28 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.08.2016 12:27 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.08.2016 09:30 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
19.08.2016 09:30 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
19.08.2016 09:30 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
08.06.2016 13:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
08.06.2016 13:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
08.06.2016 13:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
25.05.2016 12:14 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
25.05.2016 12:14 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
25.05.2016 12:13 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
07.03.2016 13:11 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
07.03.2016 13:11 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
07.03.2016 13:10 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
01.02.2016 13:50 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
27.01.2016 15:24 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
27.01.2016 15:21 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
21.01.2016 09:50 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
20.01.2016 15:11 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
20.01.2016 15:11 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
20.01.2016 15:11 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
19.01.2016 08:48 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
19.01.2016 08:47 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
19.01.2016 08:47 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
19.01.2016 08:46 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
19.01.2016 08:46 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
19.01.2016 08:44 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
19.01.2016 08:42 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
19.01.2016 08:42 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
19.01.2016 08:41 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
19.01.2016 08:40 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
19.01.2016 08:38 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
19.01.2016 08:38 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
19.01.2016 08:38 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
19.01.2016 08:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
19.01.2016 08:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
19.01.2016 08:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
19.01.2016 08:37 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.01.2016 08:36 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.01.2016 08:36 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
19.01.2016 08:34 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
19.01.2016 08:34 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
19.01.2016 08:33 Agnieszka Matysiak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
18.01.2016 12:48 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
18.01.2016 12:48 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
18.01.2016 12:48 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
30.09.2015 11:25 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
30.09.2015 11:25 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
30.09.2015 11:24 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
29.09.2015 12:59 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
29.09.2015 12:59 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
29.09.2015 12:59 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
29.09.2015 12:54 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
06.08.2015 12:57 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
06.08.2015 10:52 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
06.08.2015 10:52 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
06.08.2015 10:52 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
05.08.2015 12:54 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
05.08.2015 12:54 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
05.08.2015 12:54 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis
03.06.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
03.06.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
03.06.2015 12:02 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
06.05.2015 12:33 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
06.05.2015 12:33 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
06.05.2015 12:32 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
04.03.2015 09:54 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
04.03.2015 09:54 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
04.03.2015 09:52 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
03.02.2015 09:02 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
03.02.2015 09:02 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
03.02.2015 09:02 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 15:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.02.2015 15:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.02.2015 15:13 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.02.2015 15:10 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 15:10 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 15:10 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 08:34 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 08:34 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.02.2015 08:34 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
30.01.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
30.01.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
30.01.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
30.01.2015 12:40 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
30.01.2015 12:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
30.01.2015 12:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
30.01.2015 12:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
30.01.2015 12:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
30.01.2015 12:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
30.01.2015 12:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
30.01.2015 12:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
30.01.2015 12:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
30.01.2015 12:37 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
02.12.2014 12:56 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.12.2014 12:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.12.2014 12:23 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
20.11.2014 13:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
20.11.2014 13:39 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
20.11.2014 13:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
20.11.2014 13:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
20.11.2014 13:38 Monika Maciejewska-Szachniewicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
21.07.2014 08:15 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowane bezrobotnego
18.07.2014 08:21 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
18.07.2014 08:21 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
18.07.2014 08:20 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
18.07.2014 08:20 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
18.07.2014 08:20 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
18.07.2014 08:20 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
17.07.2014 14:08 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
17.07.2014 14:08 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
17.07.2014 14:08 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
17.07.2014 13:21 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
17.07.2014 13:21 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
17.07.2014 13:20 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pomocy de minimis
17.07.2014 13:14 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
17.07.2014 13:13 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
17.07.2014 13:13 Beata Gajdamowicz
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
17.07.2014 08:58 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
17.07.2014 08:58 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
17.07.2014 08:58 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
17.07.2014 07:50 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
17.07.2014 07:50 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
16.07.2014 10:16 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
16.07.2014 10:16 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
16.07.2014 10:16 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
16.07.2014 10:06 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
16.07.2014 10:06 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
16.07.2014 10:06 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
16.07.2014 10:03 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
16.07.2014 10:03 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
16.07.2014 10:02 Beata Gajdamowicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
16.07.2014 10:01 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
16.07.2014 10:01 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
16.07.2014 10:01 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
16.07.2014 10:01 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
16.07.2014 10:00 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
16.07.2014 10:00 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
16.07.2014 10:00 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
16.07.2014 09:59 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
16.07.2014 09:59 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
16.07.2014 09:58 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
16.07.2014 09:58 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
16.07.2014 09:56 Beata Gajdamowicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
10.07.2014 13:57 Monika Maciejewska-Szachniewicz
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
02.06.2014 12:22 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.06.2014 12:22 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
02.06.2014 12:21 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.04.2014 09:50 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
15.04.2014 09:50 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
15.04.2014 09:49 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
06.03.2014 14:21 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
06.03.2014 14:21 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
06.03.2014 14:21 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
26.02.2014 12:22 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
19.02.2014 11:27 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
19.02.2014 11:27 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
19.02.2014 11:27 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
19.02.2014 11:26 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
10.02.2014 09:56 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
10.02.2014 09:56 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
10.02.2014 09:55 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
10.02.2014 09:55 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
14.01.2014 10:25 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.01.2014 10:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.01.2014 10:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.01.2014 08:51 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
14.01.2014 08:51 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
14.01.2014 08:50 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
14.01.2014 08:25 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
14.01.2014 08:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
14.01.2014 08:24 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Wniosek na doposażenie miejsc pracy
13.01.2014 09:59 Monika Maciejewska-Szachniewicz
publikacja
Załącznik: Zasady dotyczace wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy
10.01.2014 15:45 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
10.01.2014 15:45 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
10.01.2014 15:45 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
10.12.2013 12:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
10.12.2013 12:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
10.12.2013 12:03 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.11.2013 08:48 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
04.10.2013 12:43 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
20.09.2013 14:17 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
16.09.2013 11:52 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
16.09.2013 11:52 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
16.09.2013 11:52 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.09.2013 15:08 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
13.09.2013 15:07 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
13.09.2013 15:07 Monika Maciejewska-Szachniewicz
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
24.07.2013 08:25 Beata Kamińska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
24.07.2013 08:25 Beata Kamińska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
24.07.2013 08:24 Beata Kamińska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
24.07.2013 08:22 Beata Kamińska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
24.07.2013 08:22 Beata Kamińska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
24.07.2013 08:22 Beata Kamińska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.07.2013 12:53 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
18.07.2013 12:52 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
18.07.2013 12:52 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe.
18.07.2013 12:51 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.07.2013 12:51 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.07.2013 12:51 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:34 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
15.07.2013 13:34 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
15.07.2013 13:34 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego.
15.07.2013 13:33 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
15.07.2013 13:33 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
15.07.2013 13:33 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznej szkoły niepublicznego przedszkola.
15.07.2013 13:32 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
15.07.2013 13:32 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
15.07.2013 13:31 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
15.07.2013 13:31 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
15.07.2013 13:30 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
15.07.2013 13:30 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.07.2013 13:26 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
25.06.2013 09:22 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
25.06.2013 09:21 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
25.06.2013 09:21 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
25.06.2013 09:20 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
25.06.2013 09:20 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
25.06.2013 09:20 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 14:07 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
18.06.2013 14:07 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
18.06.2013 14:07 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
18.06.2013 11:08 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 11:08 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 11:08 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 10:52 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.
18.06.2013 10:52 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.
18.06.2013 10:51 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.
18.06.2013 10:50 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 10:50 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
18.06.2013 10:50 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.06.2013 07:47 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.06.2013 07:47 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.06.2013 07:47 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.06.2013 07:47 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.06.2013 07:46 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
13.06.2013 07:46 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
26.04.2013 10:33 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
26.04.2013 10:31 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 14:33 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 14:33 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 14:33 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 14:21 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
28.03.2013 14:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
28.03.2013 14:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
28.03.2013 14:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
28.03.2013 14:18 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły.
28.03.2013 14:18 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły.
28.03.2013 14:17 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły.
28.03.2013 14:17 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
28.03.2013 14:16 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
28.03.2013 14:16 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu
28.03.2013 14:08 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 14:02 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie podmiotu.
28.03.2013 14:01 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
28.03.2013 14:01 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
28.03.2013 14:01 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
28.03.2013 14:00 Magdalena Dudziak
publikacja
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
28.03.2013 13:59 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.03.2013 08:34 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
15.03.2013 08:32 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.03.2013 08:31 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.03.2013 08:30 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.03.2013 08:30 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.03.2013 08:30 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
15.03.2013 08:29 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
15.03.2013 08:28 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: REGULAMIN
15.03.2013 08:17 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka inforacyjna
15.03.2013 08:16 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka inforacyjna
15.03.2013 08:16 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Ulotka informacyjna
11.03.2013 13:36 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
11.03.2013 13:36 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
11.03.2013 13:35 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
11.03.2013 13:34 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
11.03.2013 13:34 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
11.03.2013 13:34 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
04.02.2013 14:38 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
04.02.2013 14:38 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
04.02.2013 14:38 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
04.02.2013 14:36 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
04.02.2013 14:36 Magdalena Dudziak
publikacja
04.02.2013 14:35 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
04.02.2013 14:35 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
04.02.2013 14:35 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
31.01.2013 12:03 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
31.01.2013 12:03 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
31.01.2013 12:03 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie majątkowe
30.01.2013 14:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
30.01.2013 14:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
30.01.2013 14:17 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
30.01.2013 14:14 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
30.01.2013 14:14 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
30.01.2013 14:14 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
25.01.2013 09:37 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
25.01.2013 09:37 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:55 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
23.01.2013 09:55 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
23.01.2013 09:54 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie producenta rolnego
23.01.2013 09:54 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły
23.01.2013 09:53 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły
23.01.2013 09:52 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:52 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły
23.01.2013 09:51 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Oświadczenie niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły
23.01.2013 09:41 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:41 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:40 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:40 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:40 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
23.01.2013 09:40 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
22.01.2013 12:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
22.01.2013 12:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
22.01.2013 12:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.09.2012 13:02 Joanna Niewęgłowska
modyfikacja
13.09.2012 13:01 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
13.09.2012 13:01 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
13.09.2012 13:00 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
13.09.2012 12:55 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.09.2012 12:55 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
13.09.2012 12:55 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
29.08.2012 12:21 Joanna Niewęgłowska
modyfikacja
29.08.2012 12:20 Joanna Niewęgłowska
modyfikacja
29.08.2012 12:14 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
29.08.2012 12:13 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
29.08.2012 12:13 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie majątkowe
29.08.2012 12:05 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
29.08.2012 12:04 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
29.08.2012 12:03 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
24.08.2012 08:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
24.08.2012 08:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
24.08.2012 08:44 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
14.06.2012 08:39 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.06.2012 08:39 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.06.2012 08:38 Joanna Niewęgłowska
publikacja
Załącznik: Oświadczenie poręczyciela
14.06.2012 08:35 Joanna Niewęgłowska
modyfikacja
14.06.2012 08:34 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
14.06.2012 08:34 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
14.06.2012 08:34 Joanna Niewęgłowska
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
08.06.2012 09:21 Magdalena Dudziak
modyfikacja
Załącznik: Regulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
08.06.2012 09:19 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: Regulamin udzielania producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
08.06.2012 09:16 Magdalena Dudziak
publikacja
Załącznik: egulamin udzielania podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
08.06.2012 09:15 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
08.06.2012 09:15 Magdalena Dudziak
skasowanie
Dokument: Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z załącznikami
Kategoria: Pliki do pobrania
06.06.2012 13:58 Lidia Dudek
publikacja